آخرین مطالب...

  • جن,انواع جن,جن مسلمان,جن کافر,علوم غریبه,شاپ لرن
    592 بازدید

    جن

    جن:به معنی پوشیده، (در عربی به این صورت به کار می‌رود، در فارسی به اشتباه ...