علوم غریبه,شاپ لرن,دانلود کتاب طریق الرمل کشوری

دانلود کتاب طریق الرمل کشوری

هزار تومان 3.200

نام کتاب: طریق الرمل کشوری

نام نویسنده: ارسلان کشوری

تعداد صفحات: 201

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: چاپی

حجم فایل: 3.69 مگابایت

دسته: , , , , , , , , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

 

فهرست مطالب کتاب:

 • مقدمه
 • آگاهی و فلسفه علم رمل
 • تعریفات و دانستنیهای علم رمل
 • تمرکز و توجه قلبی و نیت راست
 • خود آموزی رمل
 • شمائی از رمل از جنس برنج
 • سطر اول آتشی
 • سطر دوم بادی
 • سطر سوم آبی
 • سطر چهارم خاکی
 • معنی و مفهوم خانه های رمل
 • آگاهی از اشکال و رمل و نام و کارائی آنها
 • نام اشکال و منازل منسوب به آنها در رمل
 • نام اشکال رمل و سیر نقطه و کیفیت سعد و نحس اشکال
 • روش استفاده از دانه های شن برای بدست آوردن شکلهای رمل
 • روش استفاده از تسبیح برای بدست آوردن شکلهای رمل
 • روش استفاده از ریختن نقطه برای بدست آوردن شکلهای رمل
 • روش استفاده از تسبیح برای بدست آوردن شکلهای رمل
 • کبسه رمل و صفحه رمل
 • معنی و مفهوم خانه طالع در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت المال در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت الاقارب در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت اولاد در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت الاب در رمل
 • معنی و مفهوم خانه الخوف و الموت در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت الفراش در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت السعادت در رمل
 • معنی و مفهوم خانه شواهد در رمل
 • معنی و مفهوم خانه بیت المیزان در رمل
 • نام اشکال و منازل منسوب به آنها
 • جدول عناصر نقطه های رمل در خانه های مختلف رمل
 • نظرات و مناظرات نجومی در علم رمل
 • قاضی الرمل یا میزان الرمل و خانه 15 زایجه
 • لسان الامر و خانه 16 گانه رمل
 • لسان الامر شکل خارج باشد و سعد
 • لسان الامر شکل خارج باشد و نحس
 • خانه دو عتبه الداخل
 • خانه سوم بیاض
 • خانه پنجم عتبه الخارجه
 • خانه هفتم انکیس
 • خانه هشتم نصرة الخارج
 • خانه عقله
 • خانه اجتماع
 • خانه یازدهم نصرة الداخل
 • خانه دوازده هم طریق
 • خانه سیزدهم قبض الخارج
 • خانه چهارده هم جماعت
 • خانه پانزده هم قبض الداخل
 • خانه شانزده هم فرح یا جودله
 • نمایش اعداد از یک تا شانزده و رمز ابدح آن
 • قرار گرفتن اشکال رمل در خانه های شانزده گانه
 • لحیان در 16 خانه
 • عتبه الداخل در 16 خانه
 • بیاض در 16 خانه
 • نظر مقارنه
 • نظر تسد یس
 • نظر تربیع
 • نظر تثلیث
 • نظر مقابله
 • اشکال طالب و مطلوب در جداول رمل
 • سرّ نقطه و سرّ خانه های رمل
 • قوت و ضعف خانه ها در رمل
 • خانه اول مربوط به امهات
 • خانه دوم مربوط به بنات
 • ضرب در خانه های رمل
 • خانه امهات
 • خانه بنات
 • خانه متولدات
 • چقدر از عمر مانده
 • شخص در خانه است یا نه
 • دانستن احوال هر روز
 • آیا سحر و جادو و طلسم واقع شده است یا نه (یعنی کسی را سحر و جادو کرده اند یا نه)</li
محصولی موجود نیست