Recent Posts

دفع سحر و جادو

دفع سحر و جادو,علوم غریبه,شاپ لرن

دفع سحر و جادو به نظر شما مگر خداوند شر افریده است؟ خداوند در قران کریم فرموده است هرانچه که خلق شده است خیر هستند اما گاها این خیرات افریده شده به اختیار خود شر ایجاد میکنن خداوند به انسان قدرت اختیار عطا فرموده است که خود انتخاب کند از کدام گروه باشد خداوند همواره راهکار هایی را برای مقابله …

ادامه نوشته »
محصولی موجود نیست